Home » Archives for Admin

Admin

לגליזציה של סם הקנאביס – השפעות מרחיקות לכת על בריאות הציבור בישראל

  • by

20 אוקטובר, 2020 לכבוד                                                     מר ראובן ריבלין           מר בנימין נתניהו           מר בנימין גנץ                            מר יריב לוין נשיא מדינת ישראל        ראש ממשלת ישראל      מ"מ ראש ממשלת ישראל          יושב ראש כנסת ישראל ירושלים מכובדי,   הנדון: לגליזציה של סם הקנאביס – השפעות מרחיקות לכת על בריאות הציבור… Read More »לגליזציה של סם הקנאביס – השפעות מרחיקות לכת על בריאות הציבור בישראל

קול קורא לציבור

  • by

בימים אלה החלה עבודתו של צוות בין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), הגב' עמית מררי, לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס. בצוות חברים נציגי משרד הבריאות, משרד לביטחון פנים, משרד הרווחה, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, משרד האוצר ומשרד המשפטים. הצוות הוקם בעקבות החלטת ועדת שרים לחקיקה מיום 21.6.20 בעניינן של הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדת צמח הקנבוס, מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס), התש"ף-2020 של ח"כ… Read More »קול קורא לציבור

אחרי שכבר בוטלה: ועדת הסמים תוקם בראשות ח”כ קוטלר-וונש

  • by

אחרי שכבר בוטלה: ועדת הסמים תוקם בראשות ח”כ קוטלר-וונש חברת הכנסת הטרייה ממפלגת 'כחול לבן' תעמוד בראשות ועדת הסמים, כך נקבע היום סופית. "הועדה תדון בין היתר בהשלכות משבר הקורונה על השימוש בסמים ואלכוהול," מסרה. עם זאת סירבה להבהיר האם תומכת בלגליזציה. תמונה: https://www.xn--4dbcyzi5a.com פעילות ועדת הסמים אמורה היתה להיעצר אחרי 30 שנות פעילות אך היום (ד’) הוחלט בכל זאת להקימה, על רקע חלוקת התפקידים לחברי הכנסת החדשים שנכנסו בעקבות… Read More »אחרי שכבר בוטלה: ועדת הסמים תוקם בראשות ח”כ קוטלר-וונש

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים

  • by

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס, מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס) התש"ף–2020 מספר פנימי: 2085810 הכנסת העשרים ושלוש  יוזמת:      חברת הכנסת         שרן מרים השכל  פ/80/23 הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס, מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס), התש"ף–2020 תיקון סעיף 10 1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973[1], בסעיף 10, במקום הסיפה החל במילים "ואם היו כלים" יבוא "ואולם לא יישא אדם באחריות פלילית אם… Read More »הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים

הצעות חוק לדה-קרמינליזציה וליגליזציה של השימוש בקנאביס בישראל

  • by

הצעות חוק לדה-קרמינליזציה וליגליזציה של השימוש בקנאביס בישראל עמותת אלי״ס (אימהות למען ילדים בסיכון) הוקמה על ידי הורים שילדיהם (בגילאים שונים) מכורים לסמים והיא פעילה מזה שנים בתחום של מאבק בנגע הסמים בישראל. חברי העמותה מכירים באופן אישי וביומיום את הסכנות הכרוכות בשימוש בקנאביס, ומכאן הפנייה במכתב זה בקשר לשתי הצעות החוק בנדון, שהוגשו לאחרונה מטעם ח"כ שרן השכל וח"כ רם שפע. אין ספק שמדובר בשתי הצעות חוק מאד מרחיקות… Read More »הצעות חוק לדה-קרמינליזציה וליגליזציה של השימוש בקנאביס בישראל